Beverly Hills Centre

435 شارع السنترال, Sheikh Zayed City, Shiekh Zayed