hugool

carrera 6a calle10, Popayán

HORARIO a 8AM - 1PM

VALOR EN HORARIO A 50.000 MIL PESOS

CANCHA 1

CANCHA 1

HORARIO DE 8 AM - 1 PM

1 hour

CANCHA 2

Includes a cut

1 hour

CANCHA 3

HORARIO DE 8 AM - 1 PM

1 hour

CANCHA 4

HORARIO DE 8 AM - 1 PM

1 hour

CANCHA 5

HORARIO DE 8 AM - 1 PM

1 hour

HORARIO B 2PM - 5PM

VALOR EN HORARIO B 80.000 MIL PESOS

CANCHA 1

HORARIO DE 2 PM - 5 PM

1 hour

CANCHA 2

HORARIO DE 2 PM - 5 PM

1 hour

CANCHA 3

HORARIO DE 2 AM - 5 PM

1 hour

CANCHA 4

HORARIO DE 2 PM - 5 PM

1 hour

CANCHA 5

HORARIO DE 2 PM - 5 PM

HORARIO C 6PM

VALOR EN HORARIO C 100.000 MIL PESOS

CANCHA 1

HORARIO DE 6PM

1 hour

CANCHA 2

HORARIO DE 6PM

1 hour

CANCHA 3

HORARIO DE 6 PM

1 hour

CANCHA 4

HORARIO DE 6PM

1 hour

CANCHA 5

HORARIO DE 6 PM

1 hour

HORARIO D 7PM - 9PM

VALOR EN HORARIO D 120.000 MIL PESOS

CANCHA 1

HORARIO D 7PM - 9PM

1 hour

CANCHA 2

HORARIO D 7PM - 9PM

1 hour

CANCHA 3

HORARIO D 7PM - 9PM

1 hour

CANCHA 4

HORARIO D 7PM - 9PM

1 hour

CANCHA 5

HORARIO D 7PM - 9PM

1 hour

HORARIO E 10PM

VALOR EN HORARIO E 100.000 MIL PESOS

CANCHA 1

HORARIO E 10PM

1 hour

CANCHA 2

HORARIO E 10PM

1 hour

CANCHA 3

HORARIO E 10PM

1 hour

CANCHA 4

HORARIO E 10PM

1 hour

CANCHA 5

HORARIO E 10PM

1 hour