Workshop

Johan Van Hasseltweg, Amsterdam

Transformationele Workshops

Jaco Geense en Louky de Lange, hebben veel kennis en ervaring op het gebied van levenscoaching, trauma healing en therapie. Tijdens de workshops worden deelnemers ondersteund met oefeningen en producten. Dit zorgt ervoor dat er een verandering kan plaatsvinden en dat deelnemers beter leren omgaan met hun ervaringen. De workshop kost 25 euro, graag op locatie contant betalen. Adres: Johan van Hasseltweg 118-3 hoog, 1022 WZ, Amsterdam

Workshop: Veligheid vs onveiligheid - 13 September

Workshop: Veligheid vs onveiligheid - 13 September

In deze workshop kijken we naar het thema veiligheid versus onveiligheid op verschillende lagen.

2 hours

Workshop: Opstaan in je kracht - 27 September

Workshop: Opstaan in je kracht - 27 September

In deze workshop gaan we onderzoeken wat je tegenhoudt om te gaan staan in je kracht, en wat er nodig is voor deze beweging. Weet je niet goed waarvoor je bedoeld bent, maar wil je wel met iets concreets aan de slag rondom opstaan in je kracht, dan ben je ook van harte welkom. Onze intentie van deze reeks workshops is dat er bij alle deelnemers een transformatie of doorbraak plaatsvindt overeenkomstig het persoonlijk verlangen. Ze zijn minder bedoeld voor luisteraars. Oftewel breng naast je verlangen een concreet vraagstuk mee waar jij mee aan de slag wilt.

2 hours

Workshop: Emotioneel trauma healing - 11 Oktober

Workshop: Emotioneel trauma healing - 11 Oktober

De 3e workshop in deze reeks gaan we specifiek in op emotioneel trauma. In meer of mindere mate hebben we hebben allemaal trauma opgelopen. De wijze hoe we hier mee omgaan bepaalt in grote mate de kwaliteit van ons verdere leven. We staan stil bij hoe het ontstaat, wat het effect is, de betekenis ervan, en vooral hoe je jouw trauma transformeert tot wellicht je grootste inspiratie – en krachtbron in je leven.

2 hours

Workshop: Sexual healing & bronverbinding - 25 Oktober

Workshop: Sexual healing & bronverbinding - 25 Oktober

In deze 4e workshop raken we in een veilige setting het thema seksualiteit en bronverbinding aan. Seksualiteit is voor velen een beladen onderwerp. Lading in zeer diverse opzichten. Seksualiteit wordt regelmatig één op één gekoppeld aan seks, maar het is oneindig veel meer. Het is onze levenskracht, onze bron van vitaliteit, creativiteit en levenslust! Omdat het voor velen een beladen onderwerp is creëren we een veilige en vertrouwde structuur en bedding waarin we je begeleiden in.

2 hours

Workshop: Vertrouwen in het mannelijke  - 8 November

Workshop: Vertrouwen in het mannelijke - 8 November

In deze 5e workshop raken we het onderwerp ‘mannen’ aan. In ons werk met vrouwen komt het onderwerp mannen vaak aan bod. Het lijkt wel alsof in deze tijd veel vrouwen het contact zijn kwijtgeraakt met de voedende kwaliteiten en structuren van de man.

2 hours

Workshop: Mannelijke en vrouwelijke energie - 5 December

Workshop: Mannelijke en vrouwelijke energie - 5 December

In deze 6e workshop brengen we een verdieping aan op de eerdere workshops, met name de 2e en 5e workshop. We gaan de diepte in op het onderwerp mannelijke en vrouwelijke energie. We leren dit onderwerp beter te hanteren en begrijpen via de mannelijke en vrouwelijke archetypen.

2 hours