Worship

Liang Ma Jia Yuan 36-4-1503, Beijing Chaoyang, Chaoyang District, Beijing

Audition

You need to be +16 years to audition. You will need to show your ID.

15 minutes